Reiz kāds latviešu puika iegājis maiznīcā un pircis maizi. Maiznieks nosvēris viņam mazāk nekā vajag. Puika, redzēdams, ka maiznieks nepareizi sver, aizrādījis viņam, ka šis nepareizi sverot, bet maiznieks atteica:

- Nekas, būs vieglāk aiznest.

Puika nolicis uz galda arī naudas mazāk kā vajag. Kad maiznieks aizrādījis, ka naudas ir mazāk kā vajag , viņš atbildējis:

- Nekas, būs vieglāk saskaitīt.